Zeer bijzonder vroege mergboor

MT AB in cartouche van een hart

 Andries Buyn te Amsterdam 1773-1807

Stadskeur Amsterdam

Jaarletter V-1780

Lit. Amsterdamse zilversmeden en hun merken

Groot exemplaar ! lengte 26 cm

 

 

.